• Оюутаг
  • Амьдарч буй хот Улаанбаатар
  • From Улаанбаатар
  • Сургууль Бүрэн дунд -
  • Эрэгтэй
  • Дагасан 29 хүн
Шинэхэн дурсамжууд
    Үзүүлэх мэдээлэл алга байна