IZ Coin-ны талаар мэдээлэл солилцож байх хэрэглэгчидийн групп. Албан ёсны хаяг: www.izc.mn White paper: ico.izc.mn/izc-lite-whitepaper.pdf Telegramm суваг: https://t.me/izcofficial
Шинэхэн дурсамжууд
Илүү дурсамжууд